Privacyverklaring

Bij Della Essentials vinden wij het belangrijk om het beveiligen van persoonsgegevens te respecteren. Dit geldt voor de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website. Daarbij houden wij ons aan de actuele privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Wij verzamelen via onze website o.a. namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Deze verzamelde informatie wordt alleen gebruikt voor het toezenden van aangevraagde informatie of voor het opnemen van contact door Della Essentials. Wij slaan geen gegevens van het ingevulde contactformulier op in onze website database. Deze gegevens komen rechtstreeks uit in de mailbox van Della Essentials. 

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens. U heeft altijd het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken alsmede heeft u het recht op gegevensoverdracht. U kunt dit bezwaar of verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens sturen aan info@della-essentials.nl.

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland m.b.t. privacy aangelegenheden.